Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επανεξέταση και αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για το ραδόνιο που καταρτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2020/OP/0006
Επανεξέταση και αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για το ραδόνιο που καταρτίστηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις...
Ο στόχος αυτού του έργου είναι να επανεξετάσει και να αξιολογήσει λεπτομερώς τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης για το ραδόνιο στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες – η οδηγία BSS (BSS-Basic Safety Standards) – με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική υλοποίηση των δράσεων που ορίζονται σε αυτά τα σχέδια δράσης. Πρέπει να καλύπτει την πρακτική υλοποίηση των δράσεων, όπως η στρατηγική για τη διεξαγωγή ερευνών για συγκεντρώσεις ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, η οριοθέτηση περιοχών, ο προσδιορισμός χώρων εργασίας και κτιρίων με πρόσβαση στο κοινό όπου απαιτούνται μετρήσεις, ο καθορισμός επιπέδων αναφοράς, η ανάθεση αρμοδιοτήτων, οι στρατηγικές για τη μείωση των εκθέσεων σε ραδόνιο, οι στρατηγικές για επικοινωνία, αποκατάσταση, χρηματοοικονομική υποστήριξη, ο καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων, κ.λπ., και η εφαρμογή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
250000.00 EUR
250000.00 EUR
85140000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/05/2020 00:00
15/07/2020 16:00
17/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 099-236268
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/05/2020 00:00