Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρτίδα 1: Τεχνική γραμματεία της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
176/PP/ENT/IMA/12/1129
Παρτίδα 1: Τεχνική γραμματεία της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/9/EΚ σχετικά με...
Παρτίδα 1: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πρόσληψη τεχνικής γραμματείας της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων σύμφωνα με την οδηγία 2000/9/EΚ με εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: τομεακή ομάδα κοινοποιημένων φορέων για συρματόσχοινα (NB-CSG).Παρτίδα 2: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πρόσληψη τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων φορέων σύμφωνα με την οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/44/ΕΚ σχετικά με σκάφη αναψυχής.Οι ζητούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: συμμετοχή στις συναντήσεις των τομεακών ομάδων στις Βρυξέλλες, προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τον πρόεδρο συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων, σύνταξη των τεχνικών εγγράφων εργασίας, ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων στην ομάδα σχετικά με τις εργασίες των διατομεακών ομάδων, την εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και την ευρωπαϊκή τυποποίηση, συλλογή και τυποποίηση χρήσιμων τεχνικών πληροφοριών που θα επιτρέπουν στους κοινοποιημένους φορείς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, πρόταση απαντήσεων ή λύσεων σε τεχνικά προβλήματα που εγείρονται στις συναντήσεις των κοινοποιημένων φορέων, συμμετοχή σε συναντήσεις κατ' αίτηση των υπηρεσιών της Επιτροπής όταν πρόκειται να εξεταστούν ειδικά τεχνικά ζητήματα, παροχή τεχνικών συμβουλών κατ' αίτηση των υπηρεσιών της Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, παροχή εκθέσεων διαχείρισης των δραστηριοτήτων της τεχνικής γραμματείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
14/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
05/09/2012 23:59
12/09/2012 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Τεχνική γραμματεία της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/9/EΚ σχετικά με εγκαταστάσεις με... Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πρόσληψη τεχνικής γραμματείας της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων σύμφωνα με την οδηγία 2000/9/EΚ σχετικά με εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: τομεακή ομάδα κοινοποιημένων φορέων για συρματόσχοινα (NB-CSG).
Παρτίδα 2 Τεχνική γραμματεία της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων φορέων στο πλαίσιο της οδηγίας 94/25/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με την... Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πρόσληψη τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων φορέων σύμφωνα με την οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/44/ΕΚ σχετικά με σκάφη αναψυχής.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 134-222698 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/07/2012 00:00