Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2020/BTSF/02
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/LUX/2020/OP/0006
Chafea/2020/BTSF/02
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με φυτοϋγειονομικές έρευνες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1640000.00 EUR
1640000.00 EUR
80500000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/05/2020 00:00
14/09/2020 23:59
18/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 150-366652 Διορθωτικό 05/08/2020 00:00
2020/S 098-232284 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/05/2020 00:00