Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of lead shielding material
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
29/04/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
07/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/MVP/1174-ExA
Supply of lead shielding material
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

JRC-Geel has the intention to set up a framework contract for the supply of lead. Machining, handling, customising of material is also included if needed. The call is divided into three different lots. Tenderers can apply for one or more lots, but shall clearly state for which lot(s) the offer is submitted. Each lot requires a separate offer. Depending on the successful outcome of the present call for tenders, the contracting authority shall attribute a maximum number of 3 contracts (a contract could be concluded for one or more lots at the time): • Lot 1: Antimony-free lead • Lot 2: Low-activity lead • Lot 3: Normal lead
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
14712000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
29/04/2020 00:00
07/05/2020 23:59
15/05/2020
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Antimony-free lead
Supply of antimony-free lead
Παρτίδα 2
Low-activity lead
Supply of low-activity lead
Παρτίδα 3
Normal lead
Supply of normal lead
Προκηρύξεις Nothing found to display.