Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - 10 Παρτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2020/OP/1081
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - 10 Παρτίδες
Το EUROMOD είναι ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών, το οποίο καλύπτει με ομοιόμορφο τρόπο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοντέλο επιτρέπει τη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων και των κοινωνικών παροχών στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στα κίνητρα εργασίας για τον πληθυσμό κάθε χώρας και για την ΕΕ στο σύνολό της. Το EUROMOD είναι μοναδικό στον τομέα του καθώς διαθέτει μεγάλη ευελιξία στο πεδίο εφαρμογής της προσομοίωσής του και εξασφαλίζει συνοχή της προσέγγισης μοντελοποίησης και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών. Στόχος των συμβάσεων είναι η παροχή προς την Επιτροπή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του μοντέλου μικροπροσομοίωσης EUROMOD για δέκα ενότητες ανά χώρα, ως εξής: Παρτίδα 1: Υποστήριξη του EUROMOD για την ΕλλάδαΠαρτίδα 2: Υποστήριξη του EUROMOD για την ΚροατίαΠαρτίδα 3: Υποστήριξη του EUROMOD για τη ΛιθουανίαΠαρτίδα 4: Υποστήριξη του EUROMOD για το ΛουξεμβούργοΠαρτίδα 5: Υποστήριξη του EUROMOD για την ΑυστρίαΠαρτίδα 6: Υποστήριξη του EUROMOD για τη ΡουμανίαΠαρτίδα 7: Υποστήριξη του EUROMOD για τη ΣλοβενίαΠαρτίδα 8: Υποστήριξη του EUROMOD για τη Σουηδία
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
880000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2020 00:00
30/06/2020 16:00
01/07/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 EUROMOD Transfer Ελλάδα Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Ελλάδα
Παρτίδα 2 EUROMOD Transfer Κροατία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Κροατία.
Παρτίδα 3 EUROMOD Transfer Λιθουανία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Λιθουανία
Παρτίδα 4 EUROMOD Transfer Λουξεμβούργο Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Λουξεμβούργο.
Παρτίδα 5 EUROMOD Transfer Αυστρία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Αυστρία.
Παρτίδα 6 EUROMOD Transfer Ρουμανία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Ρουμανία.
Παρτίδα 7 EUROMOD Transfer Σλοβενία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Σλοβενία.
Παρτίδα 8 EUROMOD Transfer Σουηδία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Σουηδία.
Παρτίδα 9 EUROMOD Transfer Γερμανία Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - Γερμανία.
Παρτίδα 10 EUROMOD Transfer Ηνωμένο Βασίλειο Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - Ηνωμένο Βασίλειο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 095-225840 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/05/2020 00:00