Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την επιστημονική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0010
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την επιστημονική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των νομοθεσιών σχετικά με τα χημικά προϊόντα...
Στόχος της σύμβασης-πλαίσιο θα είναι η παροχή στήριξης σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής, της αναθεώρησης, και της μελλοντικής ανάπτυξης των νομοθεσιών σχετικά με τα χημικά προϊόντα για το REACH, το CLP, τη PIC και τα POPs.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/05/2020 00:00
06/07/2020 16:00
08/07/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 097-230767
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/05/2020 00:00