Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please take a note that the UPDATED - Part E - Reference price calculator has been uploaded twice due to the technical reason and that it is the same document.
Τίτλος:
Υπηρεσίες σχεδιασμού υπηρεσιών και εμπειρίας χρήστη
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
171306/5387
Υπηρεσίες σχεδιασμού υπηρεσιών και εμπειρίας χρήστη
Στόχος αυτής της σύμβασης-πλαίσιο η οποία θα προκύψει από την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι να βρεθεί ένας πάροχος ο οποίος μπορεί να παρέχει στήριξη στο Eurofound όσον αφορά τη συνιστώσα της εμπειρίας χρήστη στο πρόγραμμα διαχείρισης ιστού του και στην ανάπτυξη επιγραμμικών υπηρεσιών οι οποίες προσθέτουν προστιθέμενη αξία για τους τελικούς χρήστες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
72421000
JA21
IE061
Additional CPV Supplementary CPV
72413000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/05/2020 00:00
26/06/2020 23:59
29/06/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 093-221181
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/05/2020 00:00