Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονική/τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0008
Επιστημονική/τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για...
Διευκόλυνση της ορθής, ευρείας και ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας και των υποχρεώσεων της.Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει, να εκτελέσει και να παρακολουθήσει τις απαραίτητες δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως ορίζεται από την οδηγία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/05/2020 00:00
20/08/2020 16:00
25/08/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 096-228432
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2020 00:00