Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους»
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
20.ISE.OP.090
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους»
Το αντικείμενο αυτής της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή μιας «Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400000.00 EUR
400000.00 EUR
73420000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/05/2020 00:00
09/09/2020 12:00
10/09/2020 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 102-245163
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/05/2020 00:00