Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και αντικατάσταση των θερμοπομπών με ανεμιστήρα του κτιρίου L130, στη ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/12/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2014/073/637.
Προμήθεια και αντικατάσταση των θερμοπομπών με ανεμιστήρα του κτιρίου L130, στη διεύθυνση rue de la Loi 130, 1040 Βρυξέλλες.
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια και αντικατάσταση των θερμοπομπών με ανεμιστήρα, καθώς και την εκτέλεση συναφών εργασιών, του κτιρίου L130 που βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi 130, 1040 Βρυξέλλες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/10/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/12/2014 17:30
15/12/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 205-362163
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2014 00:00