Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that Section 6.5 of the Annex 4 - Terms of Reference - has been slightly amended. Therefore, the deadline for receipt of tenders has been extended until 10/07/2020. If possible, please send electronic documents scanned with OCR (optical character recognition) on. Thank you!
Τίτλος:
Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού ν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Fund
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2020-OIM-ISM-API-005
Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETαE) αναζητεί μια συνεργασία που θα βοηθήσει με τη διαχείριση ειδικών πτυχών ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης υπηρεσιών σχετικά με το υπολογιστικό νέφος καθώς και υπηρεσιών ενσωμάτωσης και θα συνεργαστεί στενά με υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών του ETαE που χειρίζονται το υπολογιστικό νέφος.Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του υπολογιστικού νέφους και στην παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης οι οποίες έχουν ήδη καθοριστεί. Δεδομένης της διάρκειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογιών, ορισμένες υπηρεσίες τεχνικής ασφάλειας (σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών) ενδέχεται να ανανεωθούν, να αποσυρθούν ή να προστεθούν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
5606500.00 EUR
5606500.00 EUR
72000000
LU000
Σημεία αναφοράς
25/05/2020 00:00
10/07/2020 23:59
13/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 131-320365
Διορθωτικό
09/07/2020 00:00
2020/S 109-263518
Διορθωτικό
08/06/2020 00:00
2020/S 100-238639
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2020 00:00