Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη κοινωνικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές στοχοθετημένες κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2020/OP/0009
Μελέτη κοινωνικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές στοχοθετημένες κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα σε ευάλωτες...
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η μελέτη θα εξετάσει πώς εξελίχθηκε ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών ρόλων, ομάδων χρηστών και παρόχων. Η μελέτη θα στοχεύει στην κατηγοριοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, με βάση τις λειτουργίες, τους στόχους και τις ομάδες χρηστών τους. Η μελέτη θα εξετάσει πιο προσεκτικά τις προσωπικές στοχοθετημένες κοινωνικές υπηρεσίες. Θα παράσχει την τυπολογία τους και θα περιγράψει τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου για τα άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις. Η μελέτη θα στοχεύσει στον καθορισμό του ρόλου αυτής της ομάδας κοινωνικών υπηρεσιών στην εφαρμογή του πυλώνα. Θα εξετάσει πώς θα μπορούσε να παρακολουθείται η πρόσβαση, η ποιότητα και η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου (όπως ορίζεται στον πυλώνα).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/05/2020 00:00
07/07/2020 12:00
08/07/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 100-238633
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2020 00:00