Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για την τήρηση των κανόνω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/OP/1049
Σύμβαση-πλαίσιο για προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και πειραματικές δοκιμές...
Ο κανονισμός 2018/858 καθιέρωσε υποχρεωτική εποπτεία της αγοράς οχημάτων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η ΓΔ Ανάπτυξης (DG-GROW,) υπεύθυνη για τον φάκελο, και το ΚΚΕρ συμφώνησαν ότι η Μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών (C.4) της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών και Κλίματος (Dir C-C.4) θα διεξάγει τις φυσικές δοκιμές οχημάτων τόσο για τις εκπομπές όσο και για πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια που προβλέπονται από τον κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοκιμαστούν οι λειτουργίες προηγμένου συστήματος υποβοήθησης του οδηγού (ADAS -Advanced Driver Assistance System), οι οποίες απαιτούσαν την προμήθεια εξοπλισμού δοκιμών, όπως ρομπότ οδήγησης, ανδρεικέλα δοκιμών και κινητές πλατφόρμες. Αυτά τα είδη εξοπλισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόνομα οχήματα και για την ανάπτυξη των κανονισμών της ΟΕΕ/HE (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
2400000.00 EUR
2400000.00 EUR
31720000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
31720000
50411500
71356200
50413000
50412000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/06/2020 00:00
27/07/2020 16:00
28/07/2020 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 127-309392
Διορθωτικό
03/07/2020 00:00
2020/S 118-285321
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/06/2020 00:00