Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

An updated version of the file “OPLUX2020OP0008 - Price schedule and Case study – updated.xlsx has been published in the Document Library
Τίτλος:
Παροχή συντακτικής βοήθειας όσον αφορά την παραγωγή, μετάφραση και συντήρηση των...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2020/OP/0008
Παροχή συντακτικής βοήθειας όσον αφορά την παραγωγή, μετάφραση και συντήρηση των συνόψεων της νομοθεσίας της ΕΕ
Παροχή συντακτικής βοήθειας όσον αφορά την παραγωγή, μετάφραση και συντήρηση των συνόψεων της νομοθεσίας της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3250000.00 EUR
3250000.00 EUR
79130000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
79130000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/06/2020 00:00
29/07/2020 14:00
30/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 107-258421
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/06/2020 00:00