Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εξωτερικής συνδεσιμότητας και σύνδεσης με το διαδίκτυο
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/2020/OP/0004
Υπηρεσίες εξωτερικής συνδεσιμότητας και σύνδεσης με το διαδίκτυο
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού δικτύου και σύνδεσης με το διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-informatics_en
Η χαμηλότερη τιμή
90,000,000.00 EUR
90,000,000.00 EUR
72400000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72410000
32412110
32430000
72720000
72400000
72411000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/06/2020 00:00
22/09/2020 15:00
24/09/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 175-421648
Διορθωτικό
09/09/2020 00:00
2020/S 149-364242
Διορθωτικό
04/08/2020 00:00
2020/S 114-275562
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/06/2020 00:00