Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνεργασία με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα της νομοθεσίας για το περιβάλλον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.1/FRA/2012/0018
Συνεργασία με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα της νομοθεσίας για το περιβάλλον.
Η σύμβαση-πλαίσιο έχει ως στόχο να συνδράμει τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον όπως: — οργάνωση και διαχείριση εργαστηρίων κατάρτισης στον τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον,— ενημέρωση, περαιτέρω ανάπτυξη και μετατροπή των ενοτήτων ηλεκτρονικής εκμάθησης του υλικού κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προετοιμαστεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης-πλαισίου,— ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον,— ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον που δεν καλύπτονται από προηγούμενη σύμβαση-πλαίσιο,— οργάνωση εργαστηρίων για την κατάρτιση των εκπαιδευτών που έχουν ως κοινό-στόχος τους δικαστικές και λοιπούς νομικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτές στις αντίστοιχες χώρες,— τεχνική υποστήριξη στα εθνικά κέντρα κατάρτισης με στόχο να τους επιτραπεί η χρήση του υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος,— διευκόλυνση της συνεργασίας της Επιτροπής με εθνικές και διεθνείς ενώσεις επαγγελματιών δικαστών καθώς και με οργανισμούς κατάρτισης δικαστικών στα κράτη μέλη,— δημιουργία ενός δικτύου συμμετεχόντων οι οποίοι συμμετείχαν στα εργαστήρια στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/06/2012 16:00
29/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 84-137075 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/05/2012 00:00