Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Background data collection and life cycle assessment of construction and demolit...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία έναρξης:
19/05/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
07/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2020/MVP/1350-ExA
Background data collection and life cycle assessment of construction and demolition waste (CDW) management
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle value procedure.

The objective of this contract is to provide detailed techno-economic data and an environmental assessment of construction and demolition waste (CDW) management, focusing on individual material fractions. This will inform the Commission’s work in considering measures for preparing for re-use and recycling of CDW, in accordance with Article 11(6) of the Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC as amended in 2018). To assess whether the approach of setting material-specific targets is sound, it is necessary to investigate the relevance of different types of materials contained in CDW. The relevance will be assessed in terms of relative quantities, potential for increasing preparing for re-use and recycling of the specific material fraction(s) and potential contribution to environmental savings and in terms of climate change mitigation. In addition, relevant economic and policy considerations will be also taken into account. The call for tenders will be structured in 2 lots as follows: The objective of Lot 1 is to collect data, build projections and assess the effects of current and future CDW composition and its environmental impacts. The variability between Member States will be reviewed, to provide a balanced picture of the situations across the EU. Thorough literature review, direct evidence collection with key stakeholders, and projections of future evolutions will be the key elements for this assessment. The objective of Lot 2 is to collect detailed data informing a life cycle assessment. This assessment will be based on the compilation of a life cycle inventory for specific material fractions, which will be determined over the course of the project.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
EUR
73000000
Σημεία αναφοράς
19/05/2020 00:00
07/06/2020 23:59
08/06/2020
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Data collection and assessment CDW Data collection and assessment of current and future CDW composition
Παρτίδα 2 Life cycle inventory and assessment Life cycle inventory and assessment
Προκηρύξεις Nothing found to display.