Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μάθησης και ανάπτυξης και πιστοποιήσεις στην Πληροφορική και σε συναφε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2011/C23/D
Υπηρεσίες μάθησης και ανάπτυξης και πιστοποιήσεις στην Πληροφορική και σε συναφείς τομείς
Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων στοχεύει στη σύναψη ενιαίου συμβολαίου-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών μάθησης και ανάπτυξης και πιστοποιήσεων στην Πληροφορική και συναφείς τομείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
80500000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
80531200
80533000
80533100
80420000
80510000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/06/2020 00:00
13/07/2020 16:00
15/07/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 111-268670
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/06/2020 00:00