Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/12/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06D30-2014-M046.
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin,...
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με καταμετρητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM), Pierre Pflimlin (PFL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.Ο αριθμός εγκαταστάσεων SRZ στο σύνολο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι 88.Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατανέμονται ως ακολούθως:— κτίριο Louise Weiss:Πύργος: 36,Κτίριο Υποδοχής Κοινού: 37,— κτίριο Winston Churchill: 8,— κτίριο Salvador de Madariaga: 4,— κτίριο Pierre Pflimlin: 3.Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 374 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των επιφυλάξεων, από την ημερομηνία αποστολής της εντολής παροχής υπηρεσιών.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/10/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/12/2014 23:59
15/12/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 205-362167
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2014 00:00