Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ME — ERI — Υποστήριξη στη Μονάδα Υλοποίησης Έργου (PIU) για το Εκπαιδευτικό Πρόγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010294-001
ME — ERI — Υποστήριξη στη Μονάδα Υλοποίησης Έργου (PIU) για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μαυροβουνίου
Η τεχνική βοήθεια στοχεύει στη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας του Μαυροβουνίου για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και/ή την ανακαίνιση υποδομών δημόσιας εκπαίδευσης (π.χ. νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, σχολεία γυμνασίου (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παροχή νέου εξοπλισμού και επίπλων ΤΠΕ και ειδικού εξοπλισμού για σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης. Ο σύμβουλος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:(i) υποστήριξη σύναψης συμβάσεων,(ii) διαχείριση και διοίκηση σύμβασης,(iii) διοικητική υποστήριξη,(iv) επανεξέταση και δημιουργία συστήματος πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης για δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, και(v) τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου για τη συνολική υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης. Η ομάδα θα περιλαμβάνει δύο βασικούς εμπειρογνώμονες (επικεφαλής ομάδας και εμπειρογνώμονες προμηθειών) και ειδικούς εμπειρογνώμονες ανάλογα με τις ανάγκες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2800000.00 EUR
2800000.00 EUR
71356200
00
Additional CPV Supplementary CPV
71310000
71500000
71541000
Σημεία αναφοράς
15/06/2020 00:00
10/09/2020 12:00
14/09/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 135-331453 Διορθωτικό 15/07/2020 00:00
2020/S 114-275554 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/06/2020 00:00