Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αξιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
TRADE/2014/01/01.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα...
Στόχος είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την εκπόνηση μελετών υπόβαθρου, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια αξιολόγηση αντίκτυπου μιας ενδεχόμενης εμπορικής ή επενδυτικής διαπραγμάτευσης, για αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) των εμπορικών διαπραγματεύσεων και για εκ των υστέρων αξιολογήσεις εμπορικών ή επενδυτικών συμφωνιών. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης-πλαισίου οι όροι «εμπορικές ή επενδυτικές διαπραγματεύσεις» και «εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες» θα πρέπει να γίνονται κατανοητοί ως αναφορές σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες καθώς και σε μονομερείς προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/11/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/01/2015 16:00
23/01/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 221-389913
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/11/2014 00:00