Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προς τον Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Κόμβο Ευφυίας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Συλλογής και Αν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DSL/VKVET-JBRAN/WIH-OJA/002/20
Προς τον Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Κόμβο Ευφυίας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Επιγραμμικών Δημοσιεύσεων...
Από το 2016, το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) αναπτύσσει ένα σύστημα για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση επιγραμμικών δημοσιεύσεων θέσεων εργασίας. Η εν λόγω πρόσκληση προβλέπει την υιοθέτηση, τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής δεδομένων και των μερών του για την περίοδο 2020-2024, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιόπιστων Έξυπνων Στατιστικών και του Διαδικτυακού Κόμβου Ευφυίας. Για να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιόπιστων Έξυπνων Στατιστικών και του Διαδικτυακού Κόμβου Ευφυίας (WIH), το Cedefop και η Eurostat αποφάσισαν να ενώσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
73000000
00
Όροι συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/06/2020 00:00
30/07/2020 15:59
31/07/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 113-273040
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/06/2020 00:00