Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου και παροχή βοηθητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/20/004
Προμήθεια επίπλων γραφείου και παροχή βοηθητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο με έναν έμπειρο πάροχο υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών επιτόπιων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει δημιουργηθεί ποιοτικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ θεωρεί ότι θα απαιτήσει την παροχή ενός ποικίλου φάσματος υπηρεσιών, όπως:— την αντικατάσταση υπαρχόντων επίπλων, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης πεπαλαιωμένων επίπλων,— την προμήθεια νέων επίπλων και εξαρτημάτων κατάλληλων για ένα εργασιακό περιβάλλον βάσει δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της βελτιστοποίησης,— την παροχή συμβουλευτικών και σχεδιαστικών υπηρεσιών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
39130000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
39150000
79930000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/06/2020 00:00
20/07/2020 14:00
21/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 115-278047
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/06/2020 00:00