Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης γης, του κλίματος και της βιοποικιλότητας τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0014
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης γης, του κλίματος και της βιοποικιλότητας των εθνικών σχεδίων ενέργειας και κλίματος (NECP -...
Με βάση την εκτίμηση της ΕΕ για σενάρια πολιτικής αναφοράς για την κλιματική αλλαγή και την εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της στρατηγικής εκπομπών, αυτή η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις των πολιτικών χρήσης γης στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων έως το 2030 και το 2050, όπως πρότειναν τα κράτη μέλη στα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος, τα εθνικά προγράμματα δράσης δασοκομίας και τις εθνικές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/06/2020 00:00
05/08/2020 16:00
07/08/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 119-288060
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2020 00:00