Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA-19/063 Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και κέντρου ανάπτυξης και υπη...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 19/063
UCA-19/063 Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και κέντρου ανάπτυξης και υπηρεσιών παροχής συμβουλών σχετικά με πολιτικές...
Οι υπηρεσίες προς παροχή περιλαμβάνουν τα εξής: οργάνωση και ανάπτυξη κέντρων αξιολόγησης προσωπικού και κέντρων ανάπτυξης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με πολιτικές διαχείρισης σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων αρμοδιοτήτων. Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79635000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85312300
79419000
79630000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2020 00:00
11/09/2020 12:00
14/09/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 126-307380
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2020 00:00