Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας εμπειρογνώμονα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/HSR/20/003
Παροχή βοήθειας εμπειρογνώμονα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προς υποστήριξη της στρατηγικής...
Οι εργασίες που ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο θα συμβάλουν στον ρόλο του ΕΟΠ όσον αφορά την υποστήριξη της εν εξελίξει ανάπτυξης και υλοποίησης βασικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής μηδενικής ρύπανσης και των χημικών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υποστηρίζουν την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2014-2020 του ΕΟΠ (MAWP - Multi-Annual Work Programme) και τη στρατηγική του ΕΟΠ / Ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον για την περίοδο 2021-2030 (η οποία οριστικοποιείται επί του παρόντος), και θα διασφαλίσουν την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε μελλοντικά ετήσια προγράμματα εργασίας. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης του ΕΟΠ εστιάζουν όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τις συστημικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού της Ευρώπης. Με την προοπτική αυτή, προβλέπεται η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και είναι σημαντικό να εκτιμηθεί πώς αυτή η μετάβαση μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το περιβάλλον, την υγεία και την ευημερία.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
90713000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90710000
Σημεία αναφοράς
19/06/2020 00:00
10/07/2020 23:59
10/07/2020 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 118-285303
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/06/2020 00:00