Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (PactSec)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA/2020/OP/0005
Λειτουργία της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (PactSec)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά υπηρεσίες για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Το Σύμφωνο υποστηρίζει την Πράσινη Συμφωνία ενθαρρύνοντας την ευρεία κοινωνική δέσμευση για το κλίμα και την περιβαλλοντική δράση. Ο ανάδοχος θα παρέχει: γενική υποστήριξη και συντονισμό για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, επικοινωνίες και προβολή, συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερομένων, συνεργασία μέσω διαδικτυακών και μη μέσων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
9,400,000.00 EUR
9,400,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/06/2020 00:00
21/08/2020 16:00
24/08/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 112-270775
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/06/2020 00:00