Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα στατιστικής (ESTP).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/A/2014/023.
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα στατιστικής (ESTP).
Οι υπηρεσίες στατιστικής που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε διαγωνισμό διαιρούνται στις ακόλουθες παρτίδες:παρτίδα 1: στατιστική μεθοδολογία,παρτίδα 2: μοντέλα πληροφόρησης και πρότυπα για δεδομένα και διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας),παρτίδα 3: εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ,παρτίδα 4: νέες πηγές δεδομένων,παρτίδα 5: διάδοση και επικοινωνία,παρτίδα 6: στατιστικές και λογαριασμοί περιβάλλοντος,παρτίδα 7: οικονομικές στατιστικές,παρτίδα 8: θεωρία και πρακτική εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ),παρτίδα 9: κοινωνικές στατιστικές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/12/2014 00:00
25/02/2015 23:59
09/03/2015 16:00
19/03/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Στατιστική μεθοδολογία Στατιστική μεθοδολογία.
Παρτίδα 2 Μοντέλα πληροφόρησης και πρότυπα για δεδομένα και διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας) Μοντέλα πληροφόρησης και πρότυπα για δεδομένα και διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας).
Παρτίδα 3 Εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ Εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ.
Παρτίδα 4 Νέες πηγές δεδομένων Νέες πηγές δεδομένων.
Παρτίδα 5 Διάδοση και επικοινωνία Διάδοση και επικοινωνία.
Παρτίδα 6 Στατιστικές και λογαριασμοί περιβάλλοντος Στατιστικές και λογαριασμοί περιβάλλοντος.
Παρτίδα 7 Οικονομικές στατιστικές Οικονομικές στατιστικές.
Παρτίδα 8 Θεωρία και πρακτική εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτών (ΕνΔΤΚ) Θεωρία και πρακτική εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτών (ΕνΔΤΚ).
Παρτίδα 9 Κοινωνικές στατιστικές Κοινωνικές στατιστικές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 187-337662 Διορθωτικό 26/09/2015 00:00
2014/S 249-440400 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/12/2014 00:00