Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Dans la Bibliothèque de documents, des modifications ont été apportées au point 1.4.2. "Indice de révision des prix", du Projet de contrat.
Τίτλος:
Παροχή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο Μεγάλο Δου...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL/LUX/2020/OP/0014
Παροχή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει στόχο την παροχή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα ακόλουθα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς που είναι εγκατεστημένα στο Λουξεμβούργο:— Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ),— Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ),— Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),— Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,— Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),— Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT),— Ευρωπαϊκά Σχολεία του Λουξεμβούργου (EEI και EEII),— Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ),— Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
33700000.00 EUR
33700000.00 EUR
09310000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
09310000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/08/2020 00:00
21/09/2020 17:00
23/09/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 154-376100
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2020 00:00