Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
MOVE/B4/2020-322 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2020/OP/0011
MOVE/B4/2020-322 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Γκρατς, η σύμβαση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και παράταση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Πρόκειται για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού που προωθεί την αλλαγή συμπεριφοράς και την ανάπτυξη ασφαλών, υγιών και ευχάριστων αστικών περιοχών όπου εκτιμώνται και ενθαρρύνονται οι δημόσιες μεταφορές, η επιμερισμένη κινητικότητα και η ενεργή κινητικότητα. Η σύμβαση θα καλύψει:— τον συντονισμό της εκστρατείας,— την υποστήριξη σε εθνικούς συντονιστές,—το επικοινωνιακό σχέδιο, τις δημοσιεύσεις, τις εικονικές κατευθυντήριες γραμμές, τη δέσμη εργαλείων επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,— τη διαχείριση δικτυακού τόπου,— τη διαχείριση της διαδικασίας σχετικά με τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το βραβείο για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας και το βραβείο ευρωπαϊκής αστικής οδικής ασφάλειας,— τη διοργάνωση ετήσιων εργαστηρίων για εθνικούς συντονιστές,— τη διοργάνωση ετήσιας τελετής απονομής βραβείων, δράσεων κινητικότητας,— το συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2700000.00 EUR
2700000.00 EUR
60000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
60000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 143-350933
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/07/2020 00:00