Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10579: Ψηφιοποίηση και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10579.
AO 10579: Ψηφιοποίηση και συναφείς υπηρεσίες
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σάρωση, η παραγωγή στρωμάτων (layers) οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)/ευφυούς αναγνώρισης χαρακτήρων (ICR) και η δημιουργία μεταδεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/02/2015 00:00
25/03/2015 23:59
01/04/2015 23:59
14/04/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 033-055282
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/02/2015 00:00