Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνδρομή για δεδομένα πραγματικού πληθυσμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2020/12/TDA
Συνδρομή για δεδομένα πραγματικού πληθυσμού
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σκοπεύει να υπογράψει σύμβαση για την πρόσβαση και τη χρήση ενός συνόλου μεμονωμένων βάσεων δεδομένων σε επίπεδο ασθενών, που προέρχονται από τον πληθυσμό που λαμβάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη, εξειδικευμένη περίθαλψη ή/και νοσοκομειακή περίθαλψη, στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε δεδομένα, είτε εσωτερικά, είτε εξ αποστάσεως (από τις εγκαταστάσεις του ΕΟΦ), άμεσα και αυτεπάγγελτα.Το σύνολο των επιμέρους βάσεων δεδομένων σε επίπεδο ασθενών μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης ή αξιώσεων και διαμήκεις βάσεις δεδομένων συνταγογράφησης φαρμάκων, διανομής ή άλλων βάσεων δεδομένων χρήσης φαρμάκων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
6000000.00 EUR
6000000.00 EUR
72300000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
72319000
72321000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/06/2020 00:00
20/07/2020 12:00
21/07/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 118-285302
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/06/2020 00:00