Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/020/19
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου
Το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου στο πεδίο των επίσημων ταξιδίων εκ μέρους του Γραφείου και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, καθώς και για άλλα άτομα που ταξιδεύουν εξ ονόματός του ή κατόπιν αιτήματός του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
26,000,000.00 EUR
26,000,000.00 EUR
63500000
ES521
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν την εξουσιοδότηση να εκτελέσουν τη σύμβαση στην Ισπανία ως ταξιδιωτικό πρακτορείο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/06/2020 00:00
17/07/2020 13:00
20/07/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 116-280765
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/06/2020 00:00