Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061 - Αγορά 50 κινητών ερμαρίων α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/01/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
»Appel d'offres no 06B30/2014/M061«.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061 - Αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης.
Στόχος της σύμβασης είναι η αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/11/2014 00:00
17/12/2014 23:59
06/01/2015 17:00
15/01/2015 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 231-406791
Διορθωτικό
29/11/2014 00:00
2014/S 216-381651
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/11/2014 00:00