Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ELISE 2020 — Δημιουργία δημόσιας αξίας μέσω καινοτομιών σε τοπικό και περιφερεια...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/OP/1527
ELISE 2020 — Δημιουργία δημόσιας αξίας μέσω καινοτομιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Ανάλυση ELISE μετά το πρόγραμμα εργασίας ELISE 2020, συμπεριλαμβανομένων δύο παρτίδων (μία παρτίδα για τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας και τεχνολογίας για τη δημιουργία δημόσιας αξίας από καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες και μία παρτίδα για την καινοτόμο χρήση των οικοσυστημάτων δεδομένων εφαρμόζοντας συλλογική νοημοσύνη και προστατευμένο περιβάλλον δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
970000.00 EUR
73210000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/06/2020 00:00
10/09/2020 16:00
11/09/2020 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1 Ανάλυση ELISE-2020
Αξιοποιώντας τη δύναμη των πληροφοριών τοποθεσίας και των τεχνολογιών για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο: μια ανάλυση σε όλη την ΕΕ.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2 Ανάλυση ELISE-2020
Περιφερειακή και τοπική καινοτομία βάσει δεδομένων μέσω συλλογικής νοημοσύνης και προστατευμένου περιβάλλοντος δεδομένων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 155-378305
Διορθωτικό
12/08/2020 00:00
2020/S 124-302748
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/06/2020 00:00