Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη της καταλληλότητας από ρυθμιστικής άποψης του νομοθετικού πλαισίου που δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
375/PP/ENT/IMA/14/11917.
Μελέτη της καταλληλότητας από ρυθμιστικής άποψης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση κινδύνων σχετικών με...
Στόχος της προκηρυσσόμενης μελέτη θα είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του κανονισμού CLP καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων νομοθετημάτων περί χημικών ουσιών (εκτός του REACH) και διατάξεων σχετικών με τη διαχείριση των χημικών ουσιών σε λοιπά νομοθετήματα, σε περιπτώσεις όπου η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνοχή, η συνάφεια και η προστιθέμενη αξία της ΕΕ είναι πιθανώς ανεπαρκείς και δύνανται να βελτιωθούν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/12/2014 00:00
06/02/2015 23:59
06/02/2015 23:59
18/02/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 246-433089
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2014 00:00