Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

"Please see updated version of the Price Schedule and Estimation Form in the document library”
Τίτλος:
Επίσημη υποστήριξη παραγωγής περιοδικών
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2020/OP/0011
Επίσημη υποστήριξη παραγωγής περιοδικών
Ο σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή δύο (2) οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγής για την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία και την επεξεργασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τη λειτουργία ενός σχετικού γραφείου εξυπηρέτησης XML στη δημιουργία και την παραγωγή της Επίσημης Εφημερίδας («ΕΕ») της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
72600000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
72600000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/07/2020 00:00
09/09/2020 14:00
10/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360694
Διορθωτικό
31/07/2020 00:00
2020/S 132-322375
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2020 00:00