Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαϊκών σκόρων— Ευρωπαϊκός κόκκινος κατάλογος σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0021
Αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαϊκών σκόρων— Ευρωπαϊκός κόκκινος κατάλογος σκόρων (ΕΕ και πανευρωπαϊκά)
Η αξιολόγηση της κατάστασης των ειδών είναι ένας από τους βασικούς τρόπους αξιολόγησης της επιτυχίας των δράσεων διατήρησης και των συναφών πολιτικών. Ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση αυτή είναι η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση του Κόκκινου Καταλόγου της Φύσης, μια εξαιρετικά έγκυρη και αντικειμενική μεθοδολογία για την ταξινόμηση των ειδών, με βάση τον κίνδυνο εξαφάνισης τους. Μέχρι στιγμής, ορισμένες ταξινομικές ομάδες έχουν καλυφθεί από την αξιολόγηση αυτή, αλλά όχι οι σκόροι — μια σημαντική ομάδα επικονιαστών. Η σύμβαση αυτή θα δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο σκόρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600000.00 EUR
600000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 126-307382
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2020 00:00