Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Veuillez télécharger le cahier des charges mis à jour. / Please download the updated tender specifications. (16 Nov 2020)
Τίτλος:
Προμήθεια μεταλλικών ιματιοθηκών, ερμαρίων και εξαρτημάτων στους τρεις τόπους ερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B030/2020/M002
Προμήθεια μεταλλικών ιματιοθηκών, ερμαρίων και εξαρτημάτων στους τρεις τόπους εργασίας (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο)
Προμήθεια μεταλλικών ιματιοθηκών, ερμαρίων και εξαρτημάτων στους τρεις τόπους εργασίας (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
925,000.00 EUR
925,000.00 EUR
39100000
FRF1 / LU / BE10
Όροι συμμετοχής
Αποκλειστικά υπεύθυνη δήλωση.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/10/2020 00:00
25/11/2020 12:00
26/11/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 211-514845
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/10/2020 00:00