Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2020/OP/0012
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής
Η Υπηρεσία Εκδόσεων παράγει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων νομικών, οικονομικών και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διάφορες μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, βιβλία, περιοδικά, DVD, USB, CD-ROM, αφίσες και ημερολόγια. Οι δημοσιεύσεις κυμαίνονται από ένα απλό φυλλάδιο έως σειρές που περιέχουν πολλά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν αρκετές χιλιάδες σελίδες. Τα προϊόντα διανέμονται στους παραλήπτες.Ενώ η Υπηρεσία Εκδόσεων χρησιμοποιούσε τη δική της αποθήκη και ανελάμβανε σχετικές υπηρεσίες εφοδιαστικής, από το 2015 αυτές έχουν ανατεθεί σε τρίτον που εδρεύει στη Λιλ της Γαλλίας. Η τρέχουσα σύμβαση θα λήξει και η Υπηρεσία Εκδόσεων αναζητά έναν ανάδοχο προκειμένου να αναλάβει τις καθημερινές δραστηριότητες ως φορέας παροχής διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) για την παροχή «ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής» που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:1) αποθήκευση (παραλαβή, αποθήκευση, διαχείριση επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, μείωση αποθεμάτων/ανακύκλωση),2) επεξεργασία παραγγελιών και διανομή (εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, χειρισμός και προσαρμογή, συσκευασία).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
18000000.00 EUR
18000000.00 EUR
60000000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
64100000
63100000
64113000
60100000
64111000
60160000
64121100
63120000
60000000
64121200
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/07/2020 00:00
09/09/2020 10:00
09/09/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 133-325274 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/07/2020 00:00