Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για την ανάπτυξη μεθοδολογικών προτύπων σε σχέση με την καλή περιβαλλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/FRA/2012/0019
Υποστήριξη για την ανάπτυξη μεθοδολογικών προτύπων σε σχέση με την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών στο πλαίσιο της...
Γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου θα είναι η υποστήριξη της Επιτροπής στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και στην περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως και όταν θα απαιτείται. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η ανάλυση και η επανεξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος και ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της συνεκτικότητάς τους. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να υλοποιηθεί με διαδραστικό τρόπο, μέσω τεχνικών συναντήσεων και εργαστηρίων, διαβουλεύσεων με κράτη μέλη, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες, και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Η σύμβαση θα αντιμετωπίσει επίσης ζητήματα τα οποία θα προκύψουν στο ανωτέρω πλαίσιο αλλά τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν από τώρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/06/2012 16:00
22/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 84-137076
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/05/2012 00:00