Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά καυσίμων για γραφεία και οχήματα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCAFB/2020/OP/0040
Αγορά καυσίμων για γραφεία και οχήματα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ)
Αγορά καυσίμων για γραφεία και οχήματα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ)
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/central-african-republic/area/jobs-funds_en
Η χαμηλότερη τιμή
855,000.00 EUR
855,000.00 EUR
09100000
00
Additional CPV Supplementary CPV
09100000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2020 00:00
28/08/2020 11:00
31/08/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 138-338261
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2020 00:00