Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεθοδολογική υποστήριξη στατιστικών για τις τιμές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2014/025.
Μεθοδολογική υποστήριξη στατιστικών για τις τιμές.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης στον τομέα των ΕνΔΤΚ (εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή) με τη μορφή εγγράφων προσανατολισμένων στην υλοποίηση για εκάστοτε ζήτημα ΕνΔΤΚ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
06/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
13/02/2015 16:00
27/02/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 237-416235 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/12/2014 00:00