Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής έρευνας (2019CE16BAT139)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2020/OP/0009
Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής έρευνας (2019CE16BAT139)
Η αξιολόγηση αυτή θα καλύπτει τα συστήματα ηλεκτρονικής συνοχής που δημιουργήθηκαν και στα 27 κράτη μέλη για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ κατά την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου εδαφικής συνεργασίας (Interreg).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
360000.00 EUR
360000.00 EUR
79410000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
79410000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2020 00:00
10/08/2020 16:00
12/08/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 129-314981
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2020 00:00