Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
REVISITING TEMPERATURE- MORTALITY ASSOCIATIONS USING CLIMATE REANALYSIS DATA
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία έναρξης:
26/06/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
12/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2020/MVP/1654-ExA
REVISITING TEMPERATURE- MORTALITY ASSOCIATIONS USING CLIMATE REANALYSIS DATA
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Temperature-related mortality is one of the main impacts associated with climate change. Better understanding the degree to which environmental factors affect human health is crucial if the impact of climate change is to be fully appreciated. Also, as extreme weather events become more frequent, correct reporting and attribution is needed for effective evidence-based responses and to guide local, national, and global adaptation. The overall objective of the contract is to revisit the epidemiological characterisation of the temperature-mortality association (both heat- and cold-related) using spatially resolved climate reanalysis data at a global level (to the extent possible), comparing these to the current associations based on observational data. As a secondary objective, these revisited functions will be used to obtain temperature-related mortality projections associated to climate change under different socioeconomic scenarios.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
72316000
72314000
73110000
72310000
Σημεία αναφοράς
26/06/2020 00:00
12/07/2020 23:59
13/07/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.