Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υλοποίησης, συντήρησης/λειτουργιών, συμβουλευτικών υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
BUDG/2020/OP/0001
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υλοποίησης, συντήρησης/λειτουργιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης σε θέματα...
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υλοποίησης, συντήρησης/λειτουργιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης σε θέματα λογιστικής/χρηματοοικονομικής φύσεως και χρηματοοικονομικά συστήματα ΤΠ («DIMOS V»).Αριθμός αναφοράς ΓΔ BUDG: BUDG19/PO/04
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
755,000,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/11/2020 00:00
26/01/2021 16:00
02/02/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποστήριξη λογιστηρίου
Παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης λογιστηρίου στις αναθέτουσες αρχές με υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη γενική λογιστική και με υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα.
Παρτίδα 2
ΤΠ SAP
Παροχή υπηρεσιών στους τομείς της ανάπτυξης και των λειτουργιών χρηματοοικονομικών και/ή λογιστικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών προς τις αναθέτουσες αρχές σε διάφορες τεχνολογίες ΤΠ, με τη SAP® ως εστιακό σημείο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 230-565743
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/11/2020 00:00