Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Νέων ενεργών λύσεων προστασίας για πλα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
20.RTI.OP.101
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Νέων ενεργών λύσεων προστασίας για πλατφόρμες προσγείωσης (NAPS)»
Η προκύπτουσα μελέτη σκοπεύει να αναλύσει τη ροή της διαδικασίας για νέες λύσεις ενεργής προστασίας για πλατφόρμες προσγείωσης, μέσω μιας δομημένης ανάλυσης και χαρτογράφησης επιθετικών και αμυντικών ενεργειών σε κλιμάκωση χρόνου, σε όλα τα σενάρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/07/2020 00:00
18/09/2020 17:00
21/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 134-328182
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/07/2020 00:00