Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Servizio di copertura assicurativa del trasporto e giacenza merci e beni del Cen...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
29/06/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
13/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/LVP/1641-ExA
Servizio di copertura assicurativa del trasporto e giacenza merci e beni del Centro Comune di Ricerca di Ispra
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore.

Assicurazione e garanzia di tutti i trasporti di merci e beni, comprensiva di eventuali rischi di giacenza, da e/o per ovunque nel mondo, effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, tanto per acquisti che per vendite o per qualunque altra ragione o interesse della Commissione, nonché le movimentazioni effettuate a qualunque titolo all'interno della propria sede.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
66510000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
66510000
66514000
66515000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
29/06/2020 00:00
13/07/2020 23:59
14/07/2020 - 17/07/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.