Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια φορητών ανιχνευτών ελέγχου για μόλυνση από ακτινοβολία, συστημάτων ελέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/1666
Προμήθεια φορητών ανιχνευτών ελέγχου για μόλυνση από ακτινοβολία, συστημάτων ελέγχου άνω και κάτω άκρων και ρουχισμού,...
Η σύμβαση-πλαίσιο διαιρείται σε 4 τμήματα.Παρτίδα 1: Φορητοί ανιχνευτές παρακολούθησης για μόλυνση από ακτινοβολίαΠαρτίδα 2: Συστήματα ελέγχου άνω και κάτω άκρων και ρουχισμού για μόλυνση από ακτινοβολία,Παρτίδα 3: Σύστημα δοσιμετρίαςΠαρτίδα 4: Μονάδες δειγματοληψίας αέρα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
840000.00 EUR
38341600
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/07/2020 00:00
04/09/2020 16:00
07/09/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Φορητοί ανιχνευτές παρακολούθησης για μόλυνση από ακτινοβολία
Προμήθεια φορητών συσκευών παρακολούθησης μόλυνσης από ακτινοβολία.
Παρτίδα 2
Συστήματα ελέγχου άνω και κάτω άκρων και ρουχισμού για μόλυνση από ακτινοβολία
Συστήματα παρακολούθησης άνω και κάτω άκρων και ρουχισμού.
Παρτίδα 3
Σύστημα δοσιμετρίας
Σύστημα δοσιμετρίας.
Παρτίδα 4
Μονάδες δειγματοληψίας αέρα
Μονάδες δειγματοληψίας αέρα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 142-348318
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2020 00:00