Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του Cedefop
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DRS/KZIOG/MaintenanceServices/003/20
Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του Cedefop
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του Cedefop, κατά την περίοδο 2021-2024.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1100000.00 EUR
1100000.00 EUR
50700000
EL522
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2020 00:00
04/09/2020 15:59
07/09/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 129-314973
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2020 00:00